Οι βοτσαλόπλακες είναι αντιπαγωτικές, και              The pebble stones, are anti-freezing and appro-

κατάλληλες για επιστρώσεις χώρων βαριάς              priate for the paving of heavy traffic places

κυκλοφορίας λιμάνια, συνεργεία, πεζοδρόμια,         ports, workshops, pavements, squares, yard dec-

πλατείες, πυλωτές, διακοσμήσεις αυλών -               orations, swimming pools, terrace watertighting

πισίνες, στεγανοποιήσεις ταρατσών κ.τ.λ.                e.t.c.

 

* Τα χρώματα των προϊόντων είναι ενδεικτικά,        *The colors of tiles are suggestively, because the

διότι τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην παρα-     used materials are natural stones and may have

γωγή είναι φυσικά προϊόντα και μπορεί να               small color differences.

έχουν μικρές χρωματικές διαφορές.

 

 ΒΟΤΣΑΛΟΠΛΑΚΕΣ N 100-130B

ΒΟΤΣΑΛΟΠΛΑΚΕΣ N 300-600

ΒΟΤΣΑΛΟΠΛΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

 

ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΕΣ PACKING LIST

 

 

pdfCE_ΠΛΑΚΩΝ-ΒΟΤΣΑΛΟΠΛΑΚΕΣ.pdf