Οι αντιολισθητικές πλάκες είναι αντιπαγωτικές           The anti-slipping paving stones, are anti-freezing

και κατάλληλες για επιστρώσεις χώρων βαριάς           and appropriate for the paving of heavy traffic

κυκλοφορίας λιμάνια, συνεργεία, πεζοδρόμια,            places ports, workshops, pavements, squares,

πλατείες, πυλωτές, διακοσμήσεις αυλών - πισί-         yard decorations, swimming pools, terrace

νας, στεγανωποιήσεις ταρατσών κ.τ.λ.                        watertighting e.t.c.

 

ΠΛΑΚΕΣ Νο 1-12 

ΠΛΑΚΕΣ Νο 13-απλή

* Οι αποχρώσεις ενδέχεται να έχουν μικρές αποκλίσεις ανάλογα με την εκτύπωση του χρωματολογίου.
    

 ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

 ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ PACKING LIST

 

 

 

pdfCE_ΠΛΑΚΩΝ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΚΕΣ.pdf